Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 
Český jazyk v 1. třídě

Sada je zaměřena na vyvozování písmen a hlásek genetickou metodou. Obsahuje 20 pracovních listů, ve kterých si žáci procvičí poznávání písmen, správný tvar písmen, poloha písmene ve slovech. Součástí materiálů jsou i správná řešení pro kontrolu. Klíčová slova: písmeno, hláska, vyvození písmen, slovo, slabika.

Zaměření: 1.  třída ZŠ                               Autor sady: Mgr. Martina Vajďáková                               VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Český jazyk pro 2. ročník

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva českého jazyka ve 2. třídě základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno v 20 prezentacích. Klíčová slova: druhy vět, slovní druhy, stavba slova.

Zaměření: 2 - 3.  třída ZŠ                                    Autor sady: Mgr. Věra Vlková                                 VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Český jazyk pro 3. třídu

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva českého jazyka ve 3. třídě základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno v 20 prezentacích. Klíčová slova: abeceda, párové souhlásky, věta, stavba vět, vyjmenovaná slova, slovní druhy.

Zaměření: 3. - 4. třída ZŠ                                   Autor sady: Mgr. Věra Vlková                                  VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Český jazyk - Literární výchova

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva o autorech dětských knih. Součástí sady jsou výukové prezentace a pracovní listy zaměřené na jednotlivé autory. Celkem se sada zabývá 10 autory. Klíčová slova: spisovatel, autor, kniha, příběh s dětským hrdinou, přátelství a vztahy mezi dětmi, vyhledávání informací v textu.

Zaměření: 1. - 5. třída ZŠ                               Autor sady: Mgr. Jana Šindelářová                             VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Matematika - Malá násobilka

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva zaměřeného na násobení v oboru čísel 0 – 10 (malá násobilka). Obsahuje 10 výukových prezentací a 10 pracovních listů, ve kterých si žáci procvičí hravou formou malou násobilku. Klíčová slova: číslo, číselná operace, násobení, malá násobilka.

Zaměření: 2. - 4. třída ZŠ                             Autor sady: Mgr. Martina Vajďáková                           VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 
Matematika pro 4. ročník

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva matematiky ve 4. ročníku základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno prezentací, žáci si osvojené znalosti procvičí pomocí pracovních listů. Sada obsahuje 10 prezentací a 10 pracovních listů. Klíčová slova: sčítání, odčítání, násobení, dělení, rovnice, slovní úlohy, zlomky.

Zaměření: 4. třída ZŠ                                  Autor sady: Mgr. Jana Šindelářová                                VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 
Prvouka - Život na vesnici

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva o životě na vesnici. Obsahuje 20 výukových prezentací, které se zabývají pěti základními oblastmi: Les, U vody, V zahradě, Na louce, Na poli. Klíčová slova: stromy, rostliny, zvířata, suroviny, výrobky

Zaměření: 1. - 3. třída ZŠ                              Autor sady: Mgr. Alice Frýželková                               VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Prvouka - Čas

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva o čase. Obsahuje 20 výukových prezentací, které se zabývají dvěma základními oblastmi: Rok, Příroda v jednotlivých ročních obdobích. Klíčová slova: roční období, rok, měsíc, týden, den, zvířata, příroda, svátky.

Zaměření: 1. - 3. třída ZŠ                              Autor sady: Mgr. Alice Frýželková                               VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 
Prvouka - Člověk a jeho svět

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva prvouky v 1. – 3. ročníku základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno v 20 prezentacích.  Klíčová slova: rodina, domov, domácí zvířata, dopravní výchova.

Zaměření: 1. - 3. třída ZŠ                                    Autor sady: Petra Bořutová                                    VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 
Přírodověda

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva přírodovědy ve 4. a 5. ročníku základní školy. Obsahuje 20 výukových prezentací, které názorně žákům přestaví učivo zabývající se jednotlivými společenstvy, rostlinami a živočichy, sluneční soustavou a lidským tělem.  Klíčová slova: společenstva, příroda, rostliny, živočichové, planety, lidské tělo.

Zaměření: 4. - 5. třída ZŠ                                   Autor sady: Mgr. Zdeněk Vlk                                   VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 
Vlastivěda

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní školy. Obsahuje 20 výukových prezentací, které názorně žákům přestaví učivo zabývající se jak zeměpisným, tak dějepisným učivem těchto ročníků.  Klíčová slova: Česká republika, vodstvo, povrch, kraje, historie ČR, sousední státy, Evropa.

Zaměření: 4. - 5. třída ZŠ                                   Autor sady: Mgr. Zdeněk Vlk                                   VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 
Německý jazyk

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva německého jazyka na 2. stupni základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno prezentací, žáci si osvojené znalosti procvičí pomocí pracovních listů. Sada obsahuje 10 prezentací a 10 pracovních listů.  Klíčová slova: barvy, čísla, rodina, škola, koníčky, přídavná jména, německy mluvící země, lidské tělo.

Zaměření: 8. - 9. třída ZŠ                                Autor sady: Mgr. Lucie Holíková                                VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Matematika pro 8. a 9. třídu

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva matematiky v 8. a 9. třídě základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno prezentací, žáci si osvojené znalosti procvičí pomocí pracovních listů. Sada obsahuje 10 prezentací a 10 pracovních listů.  Klíčová slova: lineární rovnice, pohyb, směsi, kružnice, kruh, lineární funkce, rovnice, početní výrazy.

Zaměření: 8. - 9. třída ZŠ                                   Autor sady: Ludmila Flámová                                  VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Přírodopis pro 6. třídu

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva přírodopisu v 6. ročníku základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno v 20 prezentacích. Klíčová slova: Vesmír, Země, planety, Sluneční soustava, organismy, viry, houby, prvoci, ekosystém.

Zaměření: 6. třída ZŠ                                      Autor sady: Mgr. Zdeněk Vlk                                       VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Přírodopis pro 7. třídu

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva přírodopisu v 7. ročníku základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno v 20 prezentacích. Klíčová slova: ekosystém, stavba těla rostlin, Česká republika.

Zaměření: 6. třída ZŠ                                      Autor sady: Mgr. Zdeněk Vlk                                       VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Přírodopis pro 8. a 9. třídu

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva přírodopisu v 8. a 9. třídě základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno v 20 prezentacích. Klíčová slova: savci, soustava, vznik života, ochrana přírody, horniny, nerosty.

Zaměření: 8. a 9. třída ZŠ                                 Autor sady: Mgr. Věra Vlková                                   VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Zeměpis

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva zeměpisu na 2. stupni základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno v 20 prezentacích. Klíčová slova: Evropa, kraje ČR.

Zaměření: 6. - 9. třída ZŠ                                 Autor sady: Mgr. Věra Vlková                                   VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ


 

Dějepis pro 6. ročník

Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva dějepisu v 6. ročníku základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno prezentací, žáci si osvojené znalosti procvičí pomocí pracovních listů. Sada obsahuje 10 prezentací a 10 pracovních listů.  Klíčová slova: lidský rod, doba kamenná, doba železná, doba bronzová, staroorientální státy, Čína, Mezopotámie, Egypt, Indie.

Zaměření: 6. třída ZŠ                                   Autor sady: Mgr. Lucie Holíková                                   VÝUKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ