Obsah

 

1. období (1. - 3. ročník)

Název materiálu Stáhnout Ročník Velikost Autor Publikováno
Písmeno A DOC PDF 1. 560 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno B DOC PDF 1. 546 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno C, Č DOC PDF 1. 612 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno D, Ď DOC PDF 1. 660 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno E, F DOC PDF 1. 1 044 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno G, H DOC PDF 1. 653 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno CH, I DOC PDF 1. 1 008 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno J DOC PDF 1. 657 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno K DOC PDF 1. 588 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno L DOC PDF 1. 583 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno M DOC PDF 1. 788 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno N, Ň DOC PDF 1. 722 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno O, Y DOC PDF 1. 1 247 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno P DOC PDF 1. 665 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno R, Ř DOC PDF 1. 680 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno S, Š DOC PDF 1. 1 076 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno T, Ť DOC PDF 1. 655 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno U DOC PDF 1. 721 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno V DOC PDF 1. 668 kB Mgr. Martina Vajďáková 1. 1. 2015
Písmeno Z, Ž                                                   DOC PDF 1. 511 kB Mgr. Martina Vajďáková  1. 1. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Název materiálu Stáhnout Ročník Velikost Autor Publikováno
Druhy vět - věta oznamovací PPT 2. 1 147 kB Mgr. Věra Vlková              1. 1. 2015
Druhy vět - věta rozkazovací PPT 2. 1 138 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Druhy vět - věta tázací PPT 2. 1 259 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Druhy vět - věta přací PPT 2. 1 964 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Druhy vět - opakování PPT 2. 958 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Věta, slovo, slabika, hláska PPT 2. 1 239 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slovní druhy - seznámení PPT 2. 1 048 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slovní druhy - podstatná jména PPT 2. 858 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slovní druhy - slovesa PPT 2. 1 673 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slovní druhy - předložky PPT 2. 576 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slovní druhy - spojky PPT 2. 832 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Vlastní jména osob, měst, vesnic PPT 2. 2 123 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Samohlásky krátné a dlouhé PPT 2. 465 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Souhlásky tvrdé PPT 2. 729 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Souhlásky měkké PPT 2. 760 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Souhlásky - opakování PPT 2. 729 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slabikotvorné r, l PPT 2. 710 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě PPT 2. 591 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Párové souhlásky na konci slov - 1. část PPT 2. 866 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Párové souhlásky na konci slov - 2. část PPT 2. 888 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název materiálu Stáhnout Ročník Velikost Autor Publikováno
Abeceda PPT 3. 1 437 kB Mgr. Věra Vlková              1. 1. 2015
Párové souhlásky uvnitř slov - 1. část PPT 3. 817 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Párové souhlásky uvnitř slov - 2. část PPT 3. 1 633 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Věta jednoduchá - stavba PPT 3. 787 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Souvětí - určování vět, spojování vět PPT 3. 730 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Souvětí - stavba PPT 3. 734 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slova nadřazená, podřazená, souřadná PPT 3. 978 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slova souznačná, protikladná PPT 3. 622 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slova příbuzná PPT 3. 662 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Vyjmenovaná slova po B PPT 3. 1 866 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Vyjmenovaná slova po L PPT 3. 1 866 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Vyjmenovaná slova po M PPT 3. 1 046 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Vyjmenovaná slova po P PPT 3. 1 841 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Vyjmenovaná slova po S PPT 3. 1 272 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Vyjmenovaná slova po V PPT 3. 994 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Vyjmenovaná slova po Z PPT 3. 835 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Podstatná jména - rod, životnost, číslo PPT 3. 1 242 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Podstatná jména - pád PPT 3. 610 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Slovesa - čas, osoba, číslo PPT 3. 733 kB Mgr. Věra Vlková 1. 1. 2015
Zvratná slovesa a infinitiv PPT 3. 942 kB Mgr. Věra Vlková

1. 1. 2015